William H. Skinner, Lt.
Age: 24
United Kingdom
Alexander V. Baisden, Gnr.
Age: 28
United Kingdom
Frank H. Chesson, Sgt.
Age: 30
United Kingdom
Arthur C. Evans, L/Sgt.
Age: 25
United Kingdom
Douglas E. Dovaston, Pte.
Age: 22
United Kingdom
Arthur H. Smart, Pte.
Age: 28
United Kingdom
Sydney Allen, Pte.
Age: 20
United Kingdom
Reginald A. Davis, P/O
Age: 27
Australia
Ernest Finchett, Pte.
Age: 29
United Kingdom
Peter R. Jones, S/Sgt.
Age: 23
United Kingdom
Julius Wisebad, Sgt.
Age: 25
United Kingdom
Douglas C. Follington, Sgt.
Age: 26
United Kingdom
Leslie E. Edwards, Gnr.
Age: 21
United Kingdom
David S.A. Lord, F/Lt.
Age: 30
United Kingdom
Raymund H. Stevens, Capt.
Age: 26
United Kingdom